Stomatologia

Radiologia stomatologiczna

Badanie radiologiczne jest jedną z metod diagnostycznych w stomatologii.

Klinika Arte Clinic dysponuje aparatem rentgenowskim, który umożliwia otrzymywanie wyników badania w warunkach pełnego bezpieczeństwa pacjenta. Do wykonywania zdjęć zębowych stosujemy radiografię cyfrową. Wynik badania jest natychmiastowy poprzez eliminację procesu wywoływania klisz rentgenowskich.

Obraz uzyskuje się na monitorze komputera, dzięki czemu możemy powiększyć zdjęcie w całości bądź jego wybrany fragment, dokonywać pomiaru odległości wybranych punktów, archiwizować zdjęcia i wielokrotnie je odtwarzać.

Zdjęcia cyfrowe zmniejszają dawkę promieniowania 6-9 krotnie w stosunku do konwencjonalnego zdjęcia rtg.

Zdjęcia wykonywane w naszej klinice mają zastosowanie we wszystkich dziedzinach stomatologii:

  • od wykrywania ognisk próchnicowych stomatologii zachowawczej,
  • poprzez kontrolę leczenia kanałowego w endodoncji,
  • diagnostykę w chirurgii,
  • po ocenę stopnia osteointegracji implantów.
 
* Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego
Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Postępowanie naszej firmy ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe, a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko. Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego.