Stomatologia

Protetyka – protezy, mosty, korony

Protetyka zajmuje się uzupełnianiem utraconych tkanek zęba, pojedynczych oraz mnogich braków zębowych. Brak nawet jednego zęba nie jest obojętny dla całego układu żucia.

Utrata, a właściwie zbyt późne uzupełnianie braków zębowych prowadzi do:

 • przesuwania się i rotowania zębów sąsiadujących z luką,
 • wydłużania się zębów przeciwstawnych,
 • zaników kostnych,
 • nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych.

W klinice Arte Clinic wykonujemy:

 • inlay / onlay,
 • protezy osiadające,
 • protezy typu overdenture,
 • protezy natychmiastowe,
 • protezy szkieletowe,
 • mosty konwencjonalne,
 • mosty adhezyjne,
 • korony protetyczne,
 • wkłady koronowo-korzeniowe,
 • uzupełnienia protetyczne oparte na implantach.

Inlay / onlay – to uzupełnienia wykonane z kompozytu porcelany lub złota. Umożliwiają odtwarzanie anatomicznego kształtu zębów, punktów stycznych i powierzchni żujących. Są idealną alternatywą dla dużych wypełnień i odbudów kompozytowych zębów.

Rekonstrukcje wkładów modelowane są w laboratorium przez technika, a następnie cementowane w jamie ustnej u pacjenta.Zaletą stosowania tego typu uzupełnień jest ich duża szczelność poprzez eliminację skurczu polimerowego, który istnieje podczas wykonywania wypełnienia metodą gabinetową. Uzupełnienia te uważane są za najnowocześniejsze rozwiązania.

Protezy osiadające – to uzupełnienia ruchome wykonywane z tworzywa akrylowego, wskazane u pacjentów bezzębnych lub u pacjentów z rozległymi brakami zębowymi, w sytuacji gdy nie jest możliwe wykonanie innych rodzajów uzupełnień.

Protezy szkieletowe – to nowoczesne ruchome uzupełnienia protetyczne. Są doskonałą alternatywą dla protez ruchomych. Dzięki podparciu na zębach, jakie wykorzystuje się w tego typu protezie nie dochodzi do wzmożonego zaniku dziąseł i kości. Podstawową częścią tej protezy jest szkielet wykonany z metalu oraz elementy akrylowe, odbudowujące tkanki i braki zębowe .

Protezy typu overdenture – to protezy ruchome, utrzymujące się na korzeniach lub implantach poprzez system zatrzasków. Są to uzupełnienia spełniające wymogi estetyki, chroniące kości szczęk przed zanikiem oraz zapewniające komfort dla pacjenta.

Mosty konwencjonalne – to uzupełnienia na stałe osadzone w jamie ustnej. Zapewniają pacjentowi doskonały efekt estetyczny oraz wygodę w użytkowaniu. Niedogodnością tego typu rozwiązań jest konieczność szlifowania zębów sąsiadujących z luką. W zależności od wymagań estetycznych stosujemy mosty pełnoceramiczne, zapewniające doskonały efekt kosmetyczny bądź mosty porcelanowe, wykonane na podbudowie metalowej.

Korony protetyczne i wkłady koronowo-korzeniowe – to proteza stała, odbudowująca zniszczoną koronę zęba. Częstym wskazaniem dla wykonania korony są zęby osłabione leczeniem kanałowym, które dodatkowo wzmacnia się się poprzez wykonanie wkładów koronowo-korzeniowych.

Wkłady koronowo-korzeniowe w zależności od wskazań mogą być wykonane z: metalu, stopów szlachetnych, włókna szklanego, pełnoceramiczne.

Korony protetyczne i mosty są wykonywane zarówno na zębach naturalnych, jak i implantach.

Leczenie protetyczne pacjenta w naszej klinice poprzedzone jest szczegółowym wywiadem, badaniem diagnostycznym zębów, dziąseł oraz wykonaniem niezbędnych zdjęć rentgenowskich. Lekarz na podstawie modeli diagnostycznych wyznacza plan leczenia, który obejmuje nierzadko leczenie chirurgiczne, zachowawcze oraz ortodontyczne.

Protetyka jest ostatecznym etapem leczenia, wieńczącym całokształt przemian estetycznych w uzębieniu pacjenta.