Stomatologia

Fibryna bogatopłytkowa w stomatologii

Fibryna bogatopłytkowa, koncentrat płytkowy nowej generacji,  pozyskiwana z krwi własnej Pacjenta naturalnie stymuluje szybszą regenerację, gojenie się tkanek miękkich i odbudowę kości. Zawiera szereg czynników przyspieszających angiogenezę tj. tworzenie naczyń krwionośnych oraz budowę nowych komórek, takich jak fibroblasty i osteoblasty, pobudzając Twój organizm do szybkiej odnowy i rewitalizacji.

Technologia oparta na fibrynie bogatopłytkowej stosowana jest z ogromnymi sukcesami i od wielu lat w chirurgii rekonstrukcyjnej, ortopedii, stomatologii, a także medycynie estetycznej. Szczególnie pomocna jest w gojeniu ran, odbudowie tkanki kostnej czy regeneracji i gojeniu tkanek przyzębia. Dzięki przestrzennej strukturze płytki krwi są dłużej stymulowane do uwalniania czynników wzrostu, cytokin oraz migracji mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca uszkodzenia ciała.

Dzięki niezwykłym możliwościom, jakie daje biostymulacja komórek oraz naturalna zdolność organizmu do szybkiej regeneracji fibryna bogatopłytkowa jest szeroko wykorzystywana w stomatologii, wspomagając wiele zabiegów. m.in. w chirurgii stomatologicznej, periodontologii czy  implantologii.

 • chirurgia stomatologiczna wypełnianie defektów kości oraz zębodołów poekstrakcyjnych, augmentacja kości, w przygotowaniu do leczenia implantologicznego, sterowana regeneracja kości, podniesienie dna zatoki szczękowej, defekty podniebienia, atrofia szczęki.
 • periodontologia alternatywa dla przyczepów łącznotkankowych, leczenie ubytków kostnych i recesji dziąsłowych, leczenie zmian okołowierzchołkowych
 • implantologia aktywacja fibroblastów do tworzenia przyczepów łącznotkankowych i ochrona przed resorpcją spowodowaną naciskiem płata.

Efekty zastosowania w stomatologii

 • Przyspieszony proces gojenia się tkanek przyzębia oraz zmienionych chorobowo miejsc w jamie ustnej.
 • Utrzymanie struktur tkankowych w okolicach zębodołu poekstrakcyjnego.
 • Przyspieszona regeneracja tkanek wokół wstawionych implantów.
 • Odbudowa tkanek miękkich.
 • Odbudowa ubytków kostnych.
 • Zmniejszenie dolegliwości bólowych.
 • Naturalny opatrunek, który daje natychmiastowy efekt widoczny już po pierwszym zabiegu.

Fibryna bogatopłytkowa w Arte Clinic Gliwice

Uproszczona procedura pozwala na przeprowadzenie pełnego zabiegu w czasie jednej wizyty pacjenta w gabinecie stomatologicznym. Każdy zabieg składa się z 3 etapów.

Etap 1 – pobranie krwi – 5 minut

Etap 2 – odwirowanie krwi – 5-15 minut

W zależności od rodzaju frakcji, którą chcemy uzyskać odwirowujemy krew w specjalistycznej wirówce według precyzyjnie określonego protokołu.

Etap 3 – podanie fibryny – 5-20 minut

Czym różni się A-PRF od I-PRF ?

A-PRF to zaawansowana frakcja fibryny bogatopłykowej, która w postaci galaretowatej masy służy do formowania naturalnych opatrunków w postaci:

 • membran – nakładanych bezpośrednio na miejsca wokół implantów, w celu prześpieszenia regeneracji tkanek po wstawieniu implantów
 • korków – do wypełnienia zębodołów poresekcyjnych w celu szybszego gojenia się zębodołu i zmniejszenia bólu po ekstrakcji zęba.

I-PRF to płynna frakcja fibryny bogatopłytkowej o wysokim stężeniu płytek krwi i leukocytów, uwalniająca czynniki wzrostu i zatrzymująca w swych przestrzeniach mezenchymalne komórki macierzyste, dzięki płynnej postaci łatwo wprowadzić ją igłą w trudno dostępne miejsca.

 • w połączeniu I-PRF z granulkami materiałów kości zastępczych otrzymujemy zwarty, elastyczny materiał do formowania przeszczepu kostnego.

Bezpieczeństwo

Zabieg z wykorzystaniem fibryny bogatopłytkowej jest w pełni bezpieczny. Obydwie frakcje A-PRF , I-PRF pozyskane są z krwi własnej pacjenta, dlatego wykluczone jest ryzyko nietolerancji, alergii, reakcji immunologicznych oraz transmisji wirusowych.

Przeciwskazania do zabiegu.

 • Zażywanie aspiryny i innych leków przeciwbólowych.
 • Choroby krwi. Zespoły dysfunkcji płytek, krytyczna małopłytkowość, niedobór fibrynogenu, niestabilność hemodynamiczna, posocznica.
 • Nowotwory. Pacjent może być zakwalifikowany do zabiegu, jeśli minęło co najmniej 5 lat od zakończenia leczenia
 • Białaczki, szpiczaki
 • Ciąża i laktacja.
 • Leczenie antykoagulantami.
 • Schorzenia wątroby. Ostre zapalenie lub marskość wątroby.
 • Ostre stany chorób z autoimmunoagresji.

Zobacz też jak działa osocze bogatopłytkowe w medycynie estetycznej.