Stomatologia

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych.

W zakresie tej specjalności wykonywanych jest wiele zabiegów:

 • ekstrakcje zębów,
 • skomplikowane zabiegi usunięcia zatrzymanych ósemek lub pozostawionych korzeni,
 • oraz szereg zabiegów wspomagających inne dziedziny stomatologii.

Ekstrakcja zębów, czyli usuwanie jest zabiegiem radykalnym polegającym na oddzieleniu zęba od otoczenia i wyjęciu go z zębodołu przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Ekstrakcje zębów są wykonywane w znieczuleniu miejscowym, poprzedzone badaniem i diagnostyką rtg. Zdarzają się pacjenci, u których na specyficzny stan ogólny lub miejscowy wymagane jest odroczenie zabiegu i odpowiednie przygotowanie farmakologiczne.

Operacyjne usunięcie zęba – zabieg zarezerwowany, w przypadku gdy mamy do czynienia z zębami zatrzymanymi lub pozostawionymi korzeniami.

Operacyjne usunięcie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym i wymaga więcej czasu niż prosta ekstrakcja. Zazwyczaj konieczne jest nacięcie dziąsła, usunięcie fragmentu wyrostka zębodołowego, jak również odpowiednie zaopatrzenie rany poekstrakcyjnej.

Usuwanie zmian zapalnych i resekcja wierzchołka: Resekcja korzenia polega na odcięciu wierzchołka korzenia zęba z równoczesnym usunięciem zmian zapalnych . Resekcję wykonujemy najczęściej, gdy zmiany wokół korzenia nie cofają się pomimo wcześniejszego leczenia kanałowego.

Zabieg ten stwarza warunki do prawidłowej odbudowy kości w miejscu usuniętych zmian chorobowych, proces ten można wspomóc zastosowaniem materiału pobudzającego odbudowę kości. W większości przypadków ten typ zabiegu pozwala na uratowanie zęba przed usunięciem.

Hemisekcja i radektomia: Zabiegi hemisekcji oraz radektomii są nazywane zabiegami „ostatniej szansy”. Radektomia polega na odcięciu i usunięciu jednego z korzeni zęba wielokorzeniowego.

Zabieg ten wykonuje się z powodu znacznego zniszczenia jednego z korzeni zęba, gdy nie ma możliwości prawidłowego przeleczenia endodontycznego lub jeśli przy jednym z korzeni występują zmiany zapalne nie poddające się leczeniu zachowawczemu.

Natomiast głównym zadaniem hemisekcji jest ratowanie zęba trzonowego z zaawansowanym stanem zapalnym sięgającym okolicy między korzeniami. Po leczeniu kanałowym, odcina się i usuwa połowę zęba. Pozostały korzeń lub korzenie są pełnowartościowe i po odpowiednim leczeniu i odbudowie stają się funkcjonalnym zębem na długie lata.

Leczenie urazów zębów: Urazy zębów są problemem, który dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Uszkodzenia zębów mogą przybierać różne formy (złamanie korony lub korzenia, wybicie zęba), jednakże zawsze należy pamiętać, aby w jak najkrótszym czasie od momentu wystąpienia urazu zgłosić się na wizytę do lekarza w celu rozpoczęcia leczenia i uniknięcia ekstrakcji zęba.

Chirurgia przedprotetyczna: Zadaniem chirurgii przedprotetycznej jest przygotowanie jamy ustnej lub zęba do leczenia protetycznego, dzięki czemu możliwe jest wykonanie funkcjonalnego i estetycznego uzupełnienia protetycznego.

W jej zakres wchodzą m.in.:

 • usunięcie zębów,
 • wyrównanie zniekształceń i zmian chorobowych kości i tkanek miękkich,
 • zabiegi odbudowujące kość,
 • zabiegi podniesienia dna zatoki.

Chirurgia przyzębia: Celem chirurgii przyzębnej jest wspomaganie leczenia zachowawczego schorzeń tkanek otaczających ząb – przyzębia.

Do takich zabiegów należą m.in.:

 • kieretaż otwarty,
 • podcięcie wędzidełek warg i języka,
 • przeszczepy tkanki łącznej,
 • przeszczepy tkanki nabłonkowej,
 • zabiegi pokrycia recesji.